Voorwaarden en bepalingen

Sex Doll 18 zal haar klanten vragen de plaats van levering te kiezen, door het adres op te geven waar zij het product geleverd willen hebben. De leveringstermijn varieert van 3 tot 8 werkdagen.

Sex Doll 18 zal de klant op de hoogte brengen van het vertrek van de bestelling uit het distributiemagazijn, door het versturen van een e-mail.

Elke levering wordt als voltooid beschouwd vanaf het moment dat het product door de vervoerder ter beschikking van de klant is gesteld, gematerialiseerd door het controlesysteem dat door de vervoerder wordt gebruikt. Het is aan de ontvanger om de bestelling te controleren op het moment van levering en vervolgens eventuele voorbehouden en klachten te maken die gerechtvaardigd lijken, met inbegrip van de mogelijkheid om het pakket te weigeren als het is geopend of als het duidelijke tekenen van verslechtering vertoont.

De verzendingskosten zijn gratis op al onze poppen (bedrag vanaf 300€).

Terugsturen

Onze poppen worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze in perfecte staat zijn.

Als u enige schade opmerkt, gelieve ons binnen 24 uur te contacteren, en de pop niet te gebruiken. Indien u het product toch gebruikt, heeft u geen recht op terugbetaling.

De kosten voor het terugsturen van de pop zijn voor rekening van de klant.

De terugzending kan in geen geval plaatsvinden indien de geleverde producten duidelijk onderhevig waren aan gebruik.

De producten moeten verplicht correct beschermd worden teruggestuurd, in hun originele verpakking, in perfecte staat (niet beschadigd of bevuild door de klant) met alle toebehoren, instructies en documentatie. Ze worden verzonden naar de plaats die door Sex Doll 18 is aangegeven in de precieze instructies voor het terugsturen van het product die per e-mail zijn verstuurd.

In het geval dat de retourzending niet door de leverancier is geaccepteerd met dien verstande dat het product waarvan de retourzending is bestemd, is gebruikt, blijven deze producten in het distributiemagazijn om door de klant te worden afgehaald, gedurende een periode van maximaal dertig dagen na de retourzending.

Pakketten die geen enkel ingesloten element bevatten dat de identificatie van de afzender mogelijk maakt (bestelnummer, naam, adres, enz.) kunnen niet worden teruggestuurd.

De kosten en risico's verbonden aan het terugzenden van het product zijn voor rekening van de afzender, die ze veilig moet verzenden met de nodige garanties dat de geretourneerde goederen in perfecte staat aankomen.

Via Sex Doll 18 kunt u de gekochte producten terugsturen voor het bedrag van hetzelfde. Na ontvangst van het/de geretourneerde product(en) zal Sex Doll 18 controleren of deze in goede staat verkeren en overgaan tot creditering van het betaalde bedrag minus de verzendkosten (50 € BTW inbegrepen), ongeacht het bedrag van het geretourneerde product.

De persoon die uw product terugstuurt, ontvangt een e-mail waarin het bedrag van uw terugbetaling wordt meegedeeld.

Herroepingsrecht

Vanwege de aard van het product, en om hygiënische en gezondheidsredenen, heeft het product geen recht op herroeping. Wij controleren al onze producten bij ontvangst van de fabrikant en voor verzending naar de eindklant om er zeker van te zijn dat alles correct is. Indien u gedurende de eerste 24 uur enige schade constateert, neem dan contact met ons op en gebruik het product niet, anders is terugzending in geen geval mogelijk.